Общи условия

­Общи условия за ползване на услугите през уеб сайта www.cheesecakers.com

Моля запознайте се с „Общите условия“ по-долу. При поръчка на стоки и/или услуги от този сайт, Вие се съгласявате да спазвате Общите условия.

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ЧИЙЗКЕЙКЪРС” ЕООД услуги посредством уеб сайт за онлайн поръчки „www.cheesecakers.com” („Общите условия”) и урежда отношенията между „ЧИЙЗКЕЙКЪРС” ЕООД и всеки един от потребителите на уеб сайта www.cheesecakers.com.

1. ДЕФИНИЦИ

cheesecakers.com е уеб базирана платформа в Интернет, собственост на „ЧИЙЗКЕЙКЪРС“ ЕООД, която дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги и продукти, предмет на настоящите Общи Условия.

„Ние“, „Нашите“, „нас“, „cheesecakers“ „чийзкейкърс“ се отнасят до Дружеството, освен ако в договора не е предвидено нещо друго.

Вие“ се отнася до човек, който влиза в уеб сайта и поръчва стоки и/или услуги.

Услуги са всички услуги, които „ЧИЙЗКЕЙКЪРС“ ЕООД посредством уеб сайта cheesecakers.com може да предложи на Клиента.

Продукти се отнася за всички стоки, ястия и напитки, които могат да бъдат поръчани от cheesecakers.com.

Клиент е всеки потребител, който ползва услугите на уеб сайта cheesecakers.com.

Потребител e всяко лице, което ползва услуги и ресурси през уеб сайта cheesecakers.com.

Потребителски профил е обособена част от уеб сайта cheesecakers.com, съдържаща информация за Клиента, изисквана от „ЧИЙЗКЕЙКЪРС“ ЕООД при регистрацията. Достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на имейл и/или потребителско име и парола.

Парола е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи
за достъп до потребителския му профил в cheesecakers.com.

Потребителско име е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, който заедно с паролата служи за достъп до потребителския му профил в cheesecakers.com.

IP Адрес („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

2. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с всички потребители на уеб сайта cheesecakers.com

2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес cheesecakers.com. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уеб сайта cheesecakers.com, включително с отварянето на Интернет страница от Уеб сайта cheesecakers.com, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уеб сайта cheesecakers.com, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на cheesecakers.com данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

4. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, cheesecakers.com има право да откаже регистрацията.

5. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, cheesecakers.com има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

1. Цените на Уеб Сайта са точни, верни и актуални към момента на публикуването им. ЧИЙЗКЕЙКЪРС си запазва правото да ги променя за в бъдеще. Цените включват ДДС.

2. При онлайн плащане, трябва да заплатите поръчката си предварително. За да се гарантира безопасността на плащане през Интернет, Вашата кредитна/дебитна карта ще бъде криптирана.

3. Aко решите да се откажете от поръчката, трябва незабавно да уведомите ЧИЙЗКЕЙКЪРС за предпочитане по телефона, като споменете номера на поръчката.

4. Поръчки, при които се използва ваучер (талон/код за отстъпка) ще бъдат изпълнени само ако бъдат спазени условията на ваучера, ако има такива.

5. Всеки артикул с намалена или промоционална стойност не подлежи на допълнителна отстъпка.

4. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА

1. Поръчвайки от сайта на ЧИЙЗКЕЙКЪРС, Вие сключвате споразумение по отношение на обработката и доставката на тази поръчка. Ако извършвате плащането онлайн, Вие се съгласявате да предоставите данните си и гарантирате, че тези данни са точни и пълни по време на заявката за поръчка. Гарантирате, че кредитната и/или дебитната карта, която предоставяте за плащане има съответната налична сума за изпълняване на поръчката.

2. При поръчка всеки клиент е необходимо да има пред вид, че времето за изпълнение на всяка поръчка е минимум 24 часа. Това време може да варира в зависимост от натовареността на сладкарницата. Преди да бъде потвърдена поръчката клиента ще получи обаждане за да се уточни време и удобен час за доставка. Поръчката ще бъде доставена на адреса, въведен от Вас, при поръчка.

3. При всяка заявка за доставка на продукти, Вие гарантирате, че данните в профила Ви са коректни, като потвърждавате, че детайлите са верни и пълни, в момента на създаване на поръчката. Вие се съгласявате също така, че кредитната или дебитната карта, която сте задали, са коректни, и че имате достатъчно средства, за да направите плащането.

4. Доставката на храна, стоки и услуги, закупени през този сайт са предназначени само за лична употреба, като закупените стоки не са предназначени за препродажба. Ако клиент на ЧИЙЗКЕЙКЪРС извърши някое от тези действия, трябва да е наясно, че действа от свое име и поема отговорността за евентуални последствия.

5. При всяка направена поръчка е необходимо да бъде оставен номер за връзка. За да бъде изпълнена поръчката е необходимо да бъде потвърдена от Вас, когато Ви потърсим на номера, който сте оставили за връзка.

6. Всички поръчки се доставят от сертифициран и утвърден доставчик. Ние ще положим всички усилия, за да бъде поръчката Ви доставена в рамките на определения срок, но не сме отговорни за загуби понесени от Вас и свързани със забавянето на доставка. Ако поръчката не е доставена на време, моля, да се свържете с cheesecakers. Ще се опитаме да осигурим възможно най-бързото доставяне на поръчката Ви.

7. В случай на забавяне на доставката, таксата за доставка не може да бъде отменяна или таксувана за сметка на cheesecakers.

8. При поръчка, Клиентът поема всички рискове за поръчката си, включително доставка и др.

9. Ако клиент желае да откаже поръчката си е необходимо да го направи преди предаването и на доставчика. След като поръчката е предадена на доставчика, клиента се задължава да заплати пълната стойност на поръчката.

10. Поръчвайки от cheesecakers.com, трябва да бъдете сигурни, че по време на доставянето на поръчката, са предприети необходимо мерки, осигурен е нужния достъп до предоставения адрес за да се осигури безопасната доставка на поръчката. Ние не носим отговорност за каквито и да било вреди, разходи и разноски, както и за произшествия, където ситуацията е възникнала в резултат на неосигуряване на подходящ и адекватен достъп за доставка.

11. cheesecakers се задължава да достави поръчката на адрес и място, посочено от Вас във Вашата поръчка, в рамките на времето за доставка, което е предложено, и да Ви информира, ако няма да успее да достави поръчката в описания срок.

12. ЧИЙЗКЕЙКЪРС не носи отговорност за възникнали загуби, задължения, разходи, вреди, разходи и разноски, произтичащи от забавяне на доставка;

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКИ

1. За да анулирате поръчка, Вие трябва незабавно да уведомите cheesecakers, препоръчително на телефона, оставен за поръчка. Ако поръчката Ви не е предадена на доставчика, няма да бъдете таксувани за отказа. Ако поръчката е дадена на доставчика не може да бъде отказана. Ние няма да можем да ви върнем сумата, платена за поръчката.

2. Ако анулирането е извършено на време, ние ще ви възстановим пълната сума в срок от 14 работни дни, във формата, в която е била направена.

3. Ако поръчката не може да бъде изпълнена или може да бъде изпълнена частично (поради липсващи продукти) ще бъдете уведомени по телефона за това.

ЛИЧНИ ДАННИ

1. Личните данни, които ни предоставяте адрес, телефон, име и др. се използват, за да може да бъде направена доставката.

2. Cheesecakers ще се страми да запази поверителността на вашите данни, но не носи отговорност за загуби ако трето лице е придобило достъп до данни (потребителски профил) на клиент поради небрежност на страна на този клиент.

3. Въвеждайки данните си, вие ни оторизирате да използваме личните ви данни за да доставяме поръчките ви за храна, стоки и услуги. Личните ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от Закона.

4. Можете да получите личните си данни по всяко време. Моля, свържете се с нас за да изпълним молбата ви.

ВРЪЗКИ

1. На Уеб сайта ни, може да намерите връзки към трети страни и уеб сайтове, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас. Ние не носим отговорност за качеството на стоки или услуги, предоставяни от тези трети страни, нито имаме контрол върху тяхното съдържание и наличността на техните продукти. Ние не сме отговорни за съдържанието на сайтове на трети страни, или на стоки или услуги, които те предлагат.

ОПЛАКВАНИЯ

Ние от ЧИЙЗКЕЙКЪРС се стараем да отговорим на очакванията и желанията Ви, както и да Ви осигурим приятно пазаруване. Затова се стараем да отговаряме на оплаквания в рамките на 5 работни ни. Всички оплаквания молим да адресирате на адрес: info@cheesecakers.com

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТА

1. ЧИЙЗКЕЙКЪРС полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.

С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ЧИЙЗКЕЙКЪРС не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди.

2. ЧИЙЗКЕЙКЪРС не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ЧИЙЗКЕЙКЪРС, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ЧИЙЗКЕЙКЪРС.

3. ЧИЙЗКЕЙКЪРС не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от ЧИЙЗКЕЙКЪРС, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ПРАВА НА ЧИЙЗКЕЙКЪРС В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

1. ЧИЙЗКЕЙКЪРС има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на ЧИЙЗКЕЙКЪРС, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уеб сайта cheesecakers.com от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ЧИЙЗКЕЙКЪРС и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от ЧИЙЗКЕЙКЪРС Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

2. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на ЧИЙЗКЕЙКЪРС и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни.

3. В случай, че ЧИЙЗКЕЙКЪРС има основателна причина да вярва, че съществува злоупотреба с ваучери и/или кодове за отстъпка или предполагаеми случаи на измама, ЧИЙЗКЕЙКЪРС може да блокира купувача или клиента и запазва правото си да откаже да доставя бъдещи поръчки. Освен това, в случай на злоупотреба с ваучери или промоционални кодове, ЧИЙЗКЕЙКЪРС запазва правото си да търси компенсация от нарушителите.

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1. Всички цени са в български лева и с включено ДДС

2. ЧИЙЗКЕЙКЪРС си запазва правото да променя Общите условия и Условията за Поверителност без да Ви уведомяваме.

3. Възможно е да правим промени в Общите условия без да ви уведомяваме.

4. Забранено е събирането на данни за хората, които използват тази услуга. Забранено е да се използва тази услуга, и споделени комуникационни системи за разпространение на информация за търговски цели. Нямат право да бъдат привличани други потребители на услугата по някаква причина, за да изразят своите мнения в сайта. Забранено е да се публикуват или разпространяват ваучери и промоционални кодове, свързани с тази услуга. Както е забранено да се хакне сайта и други подобни дейности.

5. За всички неуредени въпроси в настоящите Общи Условия ще се прилагат нормите на Българското законодателство. Всички спорове по тях ще се решават в дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му – от компетентния български съд.

6. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.